در صورت بوجود آمدن تاخیر آیا می توان بلیط را کنسل کرده و وجه آن را پس گرفت ؟


طبق قوانین هواپیمایی کشوری، در صورتیکه تاخیر بیش از 2 ساعت (در پروازهای داخلی) و 4 ساعت (در پروازهای خارجی) باشد می توانید پرواز خود را کنسل نموده و هزینه بلیط را به صورت کامل پس بگیرید. در این صورت باید حتما بلیط یا کارت پرواز خود را به کانتر مربوطه تحویل دهید تا آن را مهر بکنند و حداکثر تا 20 روز پس از تاریخ پرواز با مراجعه به آژانس صادر کننده و تحویل بلیط یا کارت پرواز مهر خورده هزینه بلیط را پس بگیرید. لازم به ذکر است که در این موارد هزینه کارمزد زدچارتر مسترد نمیگردد.