مدارک لازم برای سوار شدن به هواپیما چیست ؟


در پروازهای داخلی برای سوار شدن به هواپیما فقط نیاز به کارت ملی دارید. البته بهتر است یک نسخه پرینت شده از بلیت را نیز به همراه داشته باشید.

در پروازهای خارجی همراه داشتن پاسپورت معتبر نیز الزامی است.