قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران ایرتور
۵ اردیبهشت

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران ایرتور

مقدار بار رایگان مجار در پروازهای ایران‌ایرتور برای مسافران به شرح زیر است: داخلی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۲۰ کیلوگرم است. خارجی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر ۳۰ کیلوگرم است. مقدار بار رایگان برای کودکان زیر دو سال، هم در مسیرهای داخلی و هم […]