قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایر
۵ اردیبهشت

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایر

در پروازهای داخلی هما، بار مجاز مسافران بر اساس کلاس پرواز به صورت زیر تعیین شده است: – در کلاس‌های نرخی O، M و Q برای مسافر بزرگسال و کودک، ۲۰ کیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود. – در کلاس نرخی V برای مسافر بزرگسال و کودک، ۲۵ کیلوگرم بار همراه مسافر […]